معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: برخی از سیاسیون آتش‌بیار معرکه شدند؛ نباید به سادگی گذشت
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: برخی از سیاسیون آتش‌بیار معرکه شدند؛ نباید به سادگی گذشت

🔻معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: برخی از سیاسیون آتش‌بیار معرکه شدند؛ نباید به سادگی گذشت سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور: متأسفانه در جریان حوادث اخیر کشور برخی از سیاسیون آتش‌بیار معرکه شده و با ادعاهای خود به تحریک افکار عمومی پرداختند و حتی در تلویزیون اتهامات نادرستی به نظام وارد کردند که نباید به سادگی […]

🔻معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: برخی از سیاسیون آتش‌بیار معرکه شدند؛ نباید به سادگی گذشت

سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور: متأسفانه در جریان حوادث اخیر کشور برخی از سیاسیون آتش‌بیار معرکه شده و با ادعاهای خود به تحریک افکار عمومی پرداختند و حتی در تلویزیون اتهامات نادرستی به نظام وارد کردند که نباید به سادگی از کنار آن‌ها عبور کرد.