معمار شاهچراغ درگذشت
معمار شاهچراغ درگذشت

معمار شاهچراغ درگذشت 🔹️استاد ایرج اعتصام، طراح پروژه‌های شاهچراغ شیراز، پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و شهر جدید لتیان در ۹۲ سالگی درگذشت.

معمار شاهچراغ درگذشت

🔹️استاد ایرج اعتصام، طراح پروژه‌های شاهچراغ شیراز، پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و شهر جدید لتیان در ۹۲ سالگی درگذشت.