معمای جنایت ناموسی؛ کدام‌ یک از ۲ برادر قاتل است؟
معمای جنایت ناموسی؛ کدام‌ یک از ۲ برادر قاتل است؟

🔸معمای جنایت ناموسی؛ کدام‌ یک از ۲ برادر قاتل است؟🔹مردی که متهم است به خاطر همسر برادرش مرتکب قتل شده است با انکار اتهامش در جلسه دادگاه پرونده را پیچیده‌تر کرد. 🔹این مرد متهم است ۱۲ سال قبل در جریان یک انتقام‌گیری ناموسی به خاطر همسر برادرش دوست خودش را به قتل رسانده است. 🔹۱۲ […]

🔸معمای جنایت ناموسی؛ کدام‌ یک از ۲ برادر قاتل است؟🔹مردی که متهم است به خاطر همسر برادرش مرتکب قتل شده است با انکار اتهامش در جلسه دادگاه پرونده را پیچیده‌تر کرد.

🔹این مرد متهم است ۱۲ سال قبل در جریان یک انتقام‌گیری ناموسی به خاطر همسر برادرش دوست خودش را به قتل رسانده است.

🔹۱۲ سال قبل جسد مردی در یک گودال در ورامین پیدا شد. این جسد را یک کشاورز در نزدیکی مزرعه بلال پیدا کرد. او به ماموران گفت: من در مزرعه مشغول کار بودم که متوجه گودالی شدم و بعد دیدم جسدی داخل آن است

🔹به این ترتیب ماموران در محل حاضر شدند و با انتقال جسد به پزشکی قانونی تحقیقات خود را آغاز کردند.

🔹بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول به نام هرمز مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بعد گلویش بریده شده است. این نحوه قتل نشان از یک درگیری شدید و انتقام‌گیری خونین داشت.