مغایرت قیمت کالا‌ها با قیمت در سامانه ۱۲۴ تخلف است
مغایرت قیمت کالا‌ها با قیمت در سامانه ۱۲۴ تخلف است

🔻مغایرت قیمت کالا‌ها با قیمت در سامانه ۱۲۴ تخلف است وزیر دادگستری:اگر تولید کننده‌ای خارج از قیمت تعیین شده بر روی کالایی برچسب بزند و یا فروشنده‌ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش کالا کند؛ مرتکب گرانفروشی شده است. 🔹نرخ گذاری متعدد بر روی کالا‌های مصرفی ممکن است ناشی از قیمت گذاری از […]

🔻مغایرت قیمت کالا‌ها با قیمت در سامانه ۱۲۴ تخلف است

وزیر دادگستری:اگر تولید کننده‌ای خارج از قیمت تعیین شده بر روی کالایی برچسب بزند و یا فروشنده‌ای خارج از قیمت تعیین شده اقدام به فروش کالا کند؛ مرتکب گرانفروشی شده است.

🔹نرخ گذاری متعدد بر روی کالا‌های مصرفی ممکن است ناشی از قیمت گذاری از مسیر‌های نادرست باشد و یا مسئولان تعزیرات از چنین نرخ گذاری مطلع نباشند در غیر اینصورت اگر شکایتی در خصوص گرانفروشی باشد، حتما باید مورد رسیدگی و برخورد جدی قرار گیرد.