مغز دارکوب چگونه ضربات ناشی از نوک‌زدن به درخت را تحمل می‌کند؟
مغز دارکوب چگونه ضربات ناشی از نوک‌زدن به درخت را تحمل می‌کند؟

مغز دارکوب چگونه ضربات ناشی از نوک‌زدن به درخت را تحمل می‌کند؟ 🔹پژوهش جدیدی فرضیه جذابی را در‌ این‌ باره ارائه می‌دهد که چرا مغز دارکوب‌ها براثر ضربات مکرری که به تنه درختان وارد می‌کنند، آسیب نمی‌بیند. 🔹دارکوب‌ها که درجست‌وجوی غذاهای پنهان‌ مجبورند روزهای خود را درحال کوبیدن جمجمه‌های کوچک خود به تنه‌ی درختان سپری […]

مغز دارکوب چگونه ضربات ناشی از نوک‌زدن به درخت را تحمل می‌کند؟

🔹پژوهش جدیدی فرضیه جذابی را در‌ این‌ باره ارائه می‌دهد که چرا مغز دارکوب‌ها براثر ضربات مکرری که به تنه درختان وارد می‌کنند، آسیب نمی‌بیند.

🔹دارکوب‌ها که درجست‌وجوی غذاهای پنهان‌ مجبورند روزهای خود را درحال کوبیدن جمجمه‌های کوچک خود به تنه‌ی درختان سپری کنند، باید ترفندهایی برای اجتناب از آسیب مغزی ایجاد کرده باشند.

🔹 مطالعه جدیدی درمورد بیومکانیک دارکوب‌ها این حدسیات را مورد تردید قرار می‌دهد که دارکوب‌ها ازطریق تکاملِ سازگاری‌هایی برای گرفتن ضربه، از مغز خود دربرابر آسیب محافظت می‌کنند. درعوض، مغز این پرنده ممکن است آنقدر کوچک باشد که این ضربه‌ها برای آن اهمیتی نداشته باشد.

🔹سام ون وازنبرگ، پژوهشگر بیومکانیک از دانشگاه آنتورپ بلژیک می‌گوید: با تجزیه‌و‌تحلیل ویدئوهای پرسرعت از سه گونه دارکوب، متوجه شدیم که دارکوب‌ها شوک ناشی از برخورد با درخت را جذب نمی‌کنند.