مقام ارشد آژانس انرژی اتمی به تهران می‌آید
مقام ارشد آژانس انرژی اتمی به تهران می‌آید

مقام ارشد آژانس انرژی اتمی به تهران می‌آید «لائورنس نورمن» خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال ادعا کرد: انتظار می‌رود یک مقام ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر هفته آینده برای گفت‌وگو پیش از انتشار گزارش فصلی نسبتا مهم آژانس در اوایل سپتامبر راهی تهران شود.

مقام ارشد آژانس انرژی اتمی به تهران می‌آید

«لائورنس نورمن» خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال ادعا کرد: انتظار می‌رود یک مقام ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر هفته آینده برای گفت‌وگو پیش از انتشار گزارش فصلی نسبتا مهم آژانس در اوایل سپتامبر راهی تهران شود.