مقام اوکراینی: تخلیه غیرنظامیان ماریوپل در روز جمعه منتفی است
مقام اوکراینی: تخلیه غیرنظامیان ماریوپل در روز جمعه منتفی است

مقام اوکراینی: تخلیه غیرنظامیان ماریوپل در روز جمعه منتفی است معاون نخست‌وزیر اوکراین روز جمعه گفت که تخلیه غیرنظامیان از طریق «دالان‌های بشردوستانه» در روز جمعه منتفی است. وی دلیل این امر را «ناامن» بودن وضعیت در ماریوپل ذکر کرد. 🔹وی از شهروندانی که خواهان خروج از شهر ماریوپل هستند خواست تا «صبور» باشند. تخمین […]

مقام اوکراینی: تخلیه غیرنظامیان ماریوپل در روز جمعه منتفی است معاون نخست‌وزیر اوکراین روز جمعه گفت که تخلیه غیرنظامیان از طریق «دالان‌های بشردوستانه» در روز جمعه منتفی است. وی دلیل این امر را «ناامن» بودن وضعیت در ماریوپل ذکر کرد. 🔹وی از شهروندانی که خواهان خروج از شهر ماریوپل هستند خواست تا «صبور» باشند. تخمین زده می‌شود که حدود هزار غیرنظامی در کنار نیروهای اوکراینی در مجتمعی صنعتی در ماریوپل پناه گرفته‌اند.