مقدسی به فینال صعود کرد
مقدسی به فینال صعود کرد

روز پایانی مسابقات شیرجه بازی‌های آسیایی هانگژو، با صعود تنها نماینده مردان ایران در سکوی انفرادی تخته ۱۰ متر همراه شد. به گزارش به گزارش تایسیزنیوز به نقل از خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس از چین، محمد مقدسی در آخرین روز مسابقات شیرجه بازی‌های آسیایی هانگژو، در مرحله مقدماتی سکوی انفرادی تخته ۱۰ متر به مصاف […]

روز پایانی مسابقات شیرجه بازی‌های آسیایی هانگژو، با صعود تنها نماینده مردان ایران در سکوی انفرادی تخته ۱۰ متر همراه شد.

به گزارش به گزارش تایسیزنیوز به نقل از خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس از چین، محمد مقدسی در آخرین روز مسابقات شیرجه بازی‌های آسیایی هانگژو، در مرحله مقدماتی سکوی انفرادی تخته ۱۰ متر به مصاف رقبا رفت و با امتیاز ۲۵۰.۲۲ و جایگاه دهم به فینال رسید.

مقدسی دیروز در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی تخته سه متر حرکات خود را آغاز کرد و در پایان با کسب مجموع ۲۶۲.۸۵ امتیاز در جایگاه چهاردهم ایستاد و از راه‌یابی به فینال بازماند.