مقرهای گروه‌های کُرد مخالف ایران در اقیلم تخلیه می‌شوند
مقرهای گروه‌های کُرد مخالف ایران در اقیلم تخلیه می‌شوند

🔻مقرهای گروه‌های کُرد مخالف ایران در اقیلم تخلیه می‌شوند ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران:مقرهای گروه‌های کُرد مخالف ایران در اقیلم تخلیه خواهد شد. 🔹حکومت اقلیم برای جلوگیری از حملات مجدد سپاه به دنبال متوقف کردن این گروهک‌های مسلح است. 🔹هیچ یک از مسئولان حکومت اقلیم با گروه‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی رابطه […]

🔻مقرهای گروه‌های کُرد مخالف ایران در اقیلم تخلیه می‌شوند

ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران:مقرهای گروه‌های کُرد مخالف ایران در اقیلم تخلیه خواهد شد.

🔹حکومت اقلیم برای جلوگیری از حملات مجدد سپاه به دنبال متوقف کردن این گروهک‌های مسلح است.

🔹هیچ یک از مسئولان حکومت اقلیم با گروه‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی رابطه ندارند و دیدارها و حضور آنها در مقرهای این گروه‌ها برای مذاکره، ابلاغ پیام‌ و محدود کردن آن بخش از فعالیت‌های آنهاست که برای ایران و حکومت اقلیم نگرانی ایجاد می‌کند.