مكرون و شى: امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵، دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه بود
مكرون و شى: امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵، دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه بود

مكرون و شى: امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵، دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه بود چین و فرانسه در بیانیه مشترکی بعد از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، تاكيد کردند: امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵، دستاورد مهم در حوزه دیپلماسی چندجانبه بود. سران چين و فرانسه این […]

مكرون و شى: امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵، دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه بود

چین و فرانسه در بیانیه مشترکی بعد از دیدار شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، تاكيد کردند: امضای توافق برجام در سال ۲۰۱۵، دستاورد مهم در حوزه دیپلماسی چندجانبه بود.

سران چين و فرانسه این بیانیه تاکید كردند: فرانسه و چین مصمم به یافتن راه حلی دیپلماتیک و سیاسی برای حل مساله اتمی ایران هستند.