ملانشون: مکرون ضعیف‌ترین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه است
ملانشون: مکرون ضعیف‌ترین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه است

ملانشون: مکرون ضعیف‌ترین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه است 🔹”ژان لوک ملانشون” نامزد انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه که در جایگاه سوم دور نخست این انتخابات ایستاد، “امانوئل مکرون” را ضعیف‌ترین رئیس جمهور جمهوری پنجم این کشور خطاب کرد.

ملانشون: مکرون ضعیف‌ترین رئیس جمهور جمهوری پنجم فرانسه است

🔹”ژان لوک ملانشون” نامزد انتخابات ۲۰۲۲ ریاست جمهوری فرانسه که در جایگاه سوم دور نخست این انتخابات ایستاد، “امانوئل مکرون” را ضعیف‌ترین رئیس جمهور جمهوری پنجم این کشور خطاب کرد.