ممنوعیت حضور کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان ها ابلاغ و اجرا شود
ممنوعیت حضور کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان ها ابلاغ و اجرا شود

ممنوعیت حضور کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان ها ابلاغ و اجرا شود در حال حاضر برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی به عنوان کادر تخصصی یا غیر تخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنیسین، خدمه) در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار هستند. […]

ممنوعیت حضور کادر درمانی مرد برای زنان در بیمارستان ها ابلاغ و اجرا شود

در حال حاضر برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی به عنوان کادر تخصصی یا غیر تخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنیسین، خدمه) در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار هستند. این موضوع، مغایر موازین شرع و اخلاق است.