مهاجرتی دیگر در ورزش ایران؛ سرمربی سابق تیم شمشیربازی هم رفت!
مهاجرتی دیگر در ورزش ایران؛ سرمربی سابق تیم شمشیربازی هم رفت!

مهاجرتی دیگر در ورزش ایران؛ سرمربی سابق تیم شمشیربازی هم رفت! 🔹پیمان فخری سرمربی سابق تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران ایران را ترک کرد تا از این به بعد در خارج از کشور به فعالیت خود ادامه دهد.او که در سال های اخیر مدیر مرکز نظارت بر تیم‌های ملی بود چند روز پیش به […]

مهاجرتی دیگر در ورزش ایران؛ سرمربی سابق تیم شمشیربازی هم رفت!

🔹پیمان فخری سرمربی سابق تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران ایران را ترک کرد تا از این به بعد در خارج از کشور به فعالیت خود ادامه دهد.او که در سال های اخیر مدیر مرکز نظارت بر تیم‌های ملی بود چند روز پیش به دلیل مشکلات شخصی از سرپرستی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو هم انصراف داد.

🔹تیم ملی شمشیربازی ایران نتایج درخشانی با سرمربی گری فخری در رقابت های جهانی و المپیک گرفت.