مهار آتش سوزی در خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی کرج
مهار آتش سوزی در خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی کرج

مهار آتش سوزی در خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی کرج مدیر روابط عمومی دانشگاه خوارزمی: آتش سوزی در خوابگاه دانشجویان دختر این دانشگاه با حضور آتش نشانان کرج مهار شد. 🔹بر اساس اعلام کارشناسان آتش نشانی این آتش سوزی به دلیل اتصالی بخاری برقی یکی از دانشجویان و آتش گرفتن فرش اتاق خوابگاه رخ داد. […]

مهار آتش سوزی در خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی کرج

مدیر روابط عمومی دانشگاه خوارزمی: آتش سوزی در خوابگاه دانشجویان دختر این دانشگاه با حضور آتش نشانان کرج مهار شد.

🔹بر اساس اعلام کارشناسان آتش نشانی این آتش سوزی به دلیل اتصالی بخاری برقی یکی از دانشجویان و آتش گرفتن فرش اتاق خوابگاه رخ داد.

🔹بر اثر این حادثه دود یک طبقه از یکی از بلوک های خوابگاه دانشجویان دختر را فرا گرفت که با حضور سرپرست خوابگاه تمام دانشجویان بلافاصله از این خوابگاه ۱۳۰ نفره خارج شدند.