مهدی امیرپور روزنامه نگار ورزشی آزاد شد
مهدی امیرپور روزنامه نگار ورزشی آزاد شد

مهدی امیرپور روزنامه نگار ورزشی آزاد شد 🔹مهدی امیرپور روزنامه‌نگار ورزشی و مدیر روابط‌عمومی دیجی‌کالا با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. امیر پور بامداد یکشنبه ۶ آذرماه بازداشت شده بود.

مهدی امیرپور روزنامه نگار ورزشی آزاد شد

🔹مهدی امیرپور روزنامه‌نگار ورزشی و مدیر روابط‌عمومی دیجی‌کالا با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. امیر پور بامداد یکشنبه ۶ آذرماه بازداشت شده بود.