مهدی طارمی در میلان؟ تا فردا صبر کنید!
مهدی طارمی در میلان؟ تا فردا صبر کنید!

مهدی طارمی در میلان؟ تا فردا صبر کنید! تکلیف حضور مهدی طارمی در میلان روز دوشنبه مشخص می‌شود. بعد از حضور سردار آزمون، مهاجم ۲۸ ساله تیم ملی فوتبال ایران در رم، حالا شایعات درباره حضور مهدی طارمی، دیگر مهاجم سرشناس ایرانی در سری‌آ ایتالیا افزایش پیدا کرده است.

مهدی طارمی در میلان؟ تا فردا صبر کنید!

تکلیف حضور مهدی طارمی در میلان روز دوشنبه مشخص می‌شود. بعد از حضور سردار آزمون، مهاجم ۲۸ ساله تیم ملی فوتبال ایران در رم، حالا شایعات درباره حضور مهدی طارمی، دیگر مهاجم سرشناس ایرانی در سری‌آ ایتالیا افزایش پیدا کرده است.