مهدی کروبی می گوید زمین بازی را نباید به نفع متحجران و تمامیت خواهان خالی کرد
مهدی کروبی می گوید زمین بازی را نباید به نفع متحجران و تمامیت خواهان خالی کرد

مهدی کروبی می گوید زمین بازی را نباید به نفع متحجران و تمامیت خواهان خالی کرد روزنامه اعتماد نوشت:شیخ اصلاحات هنوز بر آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید می‌کند و معتقد است که آن گفتمان قابلیت نوسازی و ارایه به جامعه را دارد. کروبی تاکید می‌کند که از اصلاح نباید غافل شد. در این بخش می‌توان تفاسیر […]

مهدی کروبی می گوید زمین بازی را نباید به نفع متحجران و تمامیت خواهان خالی کرد

روزنامه اعتماد نوشت:شیخ اصلاحات هنوز بر آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید می‌کند و معتقد است که آن گفتمان قابلیت نوسازی و ارایه به جامعه را دارد.

کروبی تاکید می‌کند که از اصلاح نباید غافل شد. در این بخش می‌توان تفاسیر متعددی ارایه کرد، اما توجه به تاکید او در پاراگراف پایانی پیامش مبنی بر لزوم «تغییری از درون ایران، به دست ملت و بدون هرگونه خشونت» نشان می‌دهد که سیاست‌ورزی دوگانه کروبی در همه این سال‌ها همچنان پابرجاست.

کروبی علی‌رغم همه انتقادهای سخت و تند نسبت به حاکمیت و رویه‌های غلط موجود در آن، هیچ‌گاه سیاست‌ورزی پارلمانتاریستی را کنار نگذاشته و معتقد بوده که باید از فرصت‌های کم‌هزینه و پرفایده نهایت استفاده را برد و نباید زمین بازی را به نفع نیروهای متحجر، ضد مردم، تمامیت‌خواه و بنیادگرا خالی کرد.

این شفاف‌ترین بخش پیام کروبی به اصلاح‌طلبان است که این روزها درگیر شک و تردیدهایی نسبت به تنظیم کنش سیاسی خود هستند.