مهدی کیانی در زادگاهش باشگاه ورزشی می‌سازد.
مهدی کیانی در زادگاهش باشگاه ورزشی می‌سازد.

مهدی کیانی در زادگاهش باشگاه ورزشی می‌سازد. یک سالن ورزشی با هزینه شخصی “مهدی کیانی” کاپیتان تراکتور در زادگاه این بازیکن، روستای ملوسان نهاوند، در حال احداث است. مهدی کیانی فوتبالیست نهاوندی تراکتور امروز در شورای ورزش این شهرستان حضور یافت که هدف از این جلسه رفع موانع ساخت سالن ورزشی خیرساز توسط این فوتبالیست […]

مهدی کیانی در زادگاهش باشگاه ورزشی می‌سازد.

یک سالن ورزشی با هزینه شخصی “مهدی کیانی” کاپیتان تراکتور در زادگاه این بازیکن، روستای ملوسان نهاوند، در حال احداث است.

مهدی کیانی فوتبالیست نهاوندی تراکتور امروز در شورای ورزش این شهرستان حضور یافت که هدف از این جلسه رفع موانع ساخت سالن ورزشی خیرساز توسط این فوتبالیست در زادگاهش بود.

مهدی کیانی در این جلسه گفت:‌ قصد و نیت من از این پروژه خیرخواهانه، کمک به ورزش نهاوند است.

هدف فقط گسترش ورزش است و می‌خواهم مسئولان هم کمک کنند تا این سالن احداث شود.

کیانی افزود: انتظار داریم مسئولان برای حل کردن مشکلات این پروژه به‌ویژه در حوزه انشعابات و تغییر کاربری این سالن کمک کنند.