مهربان‌ترین پلیس دنیا، پلیس جمهوری اسلامی است
مهربان‌ترین پلیس دنیا، پلیس جمهوری اسلامی است

🔻رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش: مهربان‌ترین پلیس دنیا، پلیس جمهوری اسلامی است امیرسرتیپ پوردستان:در اغتشاشات یک گلوله جنگی توسط پلیس شلیک نشد و اجازه حمل سلاح جنگی نداشتند. 🔹مهربان‌ترین پلیس دنیا پلیس جمهوری اسلامی است در حالی که برخی کشورها قانون احساس خطر دارند. 🔹هر کس در مقابل این انقلاب ایستادگی کند خداوند او را […]

🔻رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش: مهربان‌ترین پلیس دنیا، پلیس جمهوری اسلامی است

امیرسرتیپ پوردستان:در اغتشاشات یک گلوله جنگی توسط پلیس شلیک نشد و اجازه حمل سلاح جنگی نداشتند.

🔹مهربان‌ترین پلیس دنیا پلیس جمهوری اسلامی است در حالی که برخی کشورها قانون احساس خطر دارند.

🔹هر کس در مقابل این انقلاب ایستادگی کند خداوند او را به زمین می‌زند.

🔹آمریکا جرأت حمله به ما را ندارد و اگر به فتنه متوسل می‌شود به دلیل این است که ‌از علم، قدرت نظامی، حضور مردم و بصیرت آنان می‌ترسند.