مهم‌ترین گزینه‌های جایگزینی نخست‌وزیر انگلیس چه کسانی اند؟
مهم‌ترین گزینه‌های جایگزینی نخست‌وزیر انگلیس چه کسانی اند؟

🔻مهم‌ترین گزینه‌های جایگزینی نخست‌وزیر انگلیس چه کسانی اند؟ 🔹استعفای لیز تراس، بار دیگر رقابتی را میان کاندیدهای مطرح جهت به دست آوردن ریاست حزب‌ محافظه‌کار و در نتیجه نخست‌وزیری انگلیس را به جریان خواهد انداخت. این دومین رقابت انتخاباتی در تنها ۴ ماه گذشته است.

🔻مهم‌ترین گزینه‌های جایگزینی نخست‌وزیر انگلیس چه کسانی اند؟

🔹استعفای لیز تراس، بار دیگر رقابتی را میان کاندیدهای مطرح جهت به دست آوردن ریاست حزب‌ محافظه‌کار و در نتیجه نخست‌وزیری انگلیس را به جریان خواهد انداخت. این دومین رقابت انتخاباتی در تنها ۴ ماه گذشته است.