مورا: در حال پیشرفت هستیم، به نتیجه خوش‌بین هستم
مورا: در حال پیشرفت هستیم، به نتیجه خوش‌بین هستم

مورا: در حال پیشرفت هستیم، به نتیجه خوش‌بین هستم 🔹معاون دبیر کل اقدام خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار جداگانه با نمایندگان ایران و ایالات متحده امریکا گفت که مذاکرات در حال پیشرفت است و به نتیجه‌کار خوش بین است.

مورا: در حال پیشرفت هستیم، به نتیجه خوش‌بین هستم

🔹معاون دبیر کل اقدام خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار جداگانه با نمایندگان ایران و ایالات متحده امریکا گفت که مذاکرات در حال پیشرفت است و به نتیجه‌کار خوش بین است.