‍ موزه باستان شناسی قره داغ مطالبه عمومی شهروندان اهری
‍ موزه باستان شناسی قره داغ مطالبه عمومی شهروندان اهری

‍ موزه باستان شناسی قره داغ مطالبه عمومی شهروندان اهری شهرستان اهر با دارا بودن آثار و ابنیه های تاریخی که اکثرشان قدمت دوره قاجار را دارند میتوان با مرمت و تبدیل انها به بوم گردی و یا موزه های مختلف گام های ارزشمندی در زمینه صنعت گردشگری ورونق اقتصادی برداشت دراین راستا عمارت تاریخی […]

‍ موزه باستان شناسی قره داغ مطالبه عمومی شهروندان اهری

شهرستان اهر با دارا بودن آثار و ابنیه های تاریخی که اکثرشان قدمت دوره قاجار را دارند میتوان با مرمت و تبدیل انها به بوم گردی و یا موزه های مختلف گام های ارزشمندی در زمینه صنعت گردشگری ورونق اقتصادی برداشت دراین راستا عمارت تاریخی شهرداری اهر یکی از آثار منحصر به فرد شهرستان می باشد که به جهت قرار گرفتن در بافت سنتی و مرکزیت شهر اهر محلی مناسب برای راه اندازی موزه باستان شناسی منطقه می باشد.

با پیگیری های انجام شده با مصوبه شورای اسلامی دوره پنجم با تبدیل این عمارت به موزه باستان شناسی موافقت و در شورای تطبیق فرمانداری اهر نیز تائید شده است که متاسفانه تاکنون اقدامات عملی در راه اندازی این موزه در محل فوق صورت نگرفته استدر هرشهری خصوصا در شهرهای تاریخی، موزه ها ویترین هر شهری محسوب می شوند و هر گردشگر داخلی یا خارجی در بدو ورود به هر شهری اول از همه چیز در مورد، هویت ،فرهنگ،و تمدن مردمان آن دیار تحقیق می کنند و موزه های باستان شناسی و مردم شناسی میتواند با در اختیار داشتن آثار قدیمی به پرسش های گردشگران جواب جامع و کامل ارایه دهدپرواضح است ایجاد اینگونه مجموعه های تاریخی موجب درآمد پایدار از طریق فروش بلیط وایجاد نمایشگاه های متنوع با ارائه تولیدات منطقه در محوطه آن زمینه اشتغال و رونق منطقه را سبب خواهد شد.

انتظار می رود فرماندار اهر به عنوان رئیس کارگروه میراث فرهنگی وگردشگری و اداره میراث فرهنگی به عنوان دبیر شورا پیگیر موضوع باشند تا هرچه سریعتر شاهد ایجاد این موزه در مرکز شهر اهر باشیمعمارت شهرداری اهر مربوط به اواخر دوره پهلوی اول است که در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۵۱۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

✍️حسن بالاگر