موسوی خوئینی‌ها: امروز اعتماد مردم خیلی شکننده شده است
موسوی خوئینی‌ها: امروز اعتماد مردم خیلی شکننده شده است

موسوی خوئینی‌ها: امروز اعتماد مردم خیلی شکننده شده است محمد موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز:در اثر بی‌عرضگی ما، این اعتماد مردم را از دست داده‌ایم و به یک چیزهایی چسبیده‌ایم که فکر می‌کنیم آنها خیلی مهم است. 🔹همه آنها می‌خواستند کار خوبی انجام دهند، ولی خیلی‌ها به اصول کار توجه نکردند و اصول از […]

موسوی خوئینی‌ها: امروز اعتماد مردم خیلی شکننده شده است

محمد موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز:در اثر بی‌عرضگی ما، این اعتماد مردم را از دست داده‌ایم و به یک چیزهایی چسبیده‌ایم که فکر می‌کنیم آنها خیلی مهم است.

🔹همه آنها می‌خواستند کار خوبی انجام دهند، ولی خیلی‌ها به اصول کار توجه نکردند و اصول از دست رفت. آدم‌ها بد نیستند و حتی بعضی از آنها خیلی هم خوب هستند و از من و شما هم بهترند، ولی چون آن اصول را از دست داده‌اند، به نظر من امروز اعتماد مردم خیلی شکننده شده است.