موفقیتی دیگر در پتروشیمی تبریز
موفقیتی دیگر در پتروشیمی تبریز

🔷با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل متخصص پتروشیمی تبریز، 🔹تعویض جاذب های پکیج اکسیژن واحد استایرن مونومر در حداقل زمان به اتمام رسید و تا ساعاتی دیگر با راه اندازی واحد، شاهد تولید استایرن خواهیم بود.

🔷با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل متخصص پتروشیمی تبریز، 🔹تعویض جاذب های پکیج اکسیژن واحد استایرن مونومر در حداقل زمان به اتمام رسید و تا ساعاتی دیگر با راه اندازی واحد، شاهد تولید استایرن خواهیم بود.