مکرون: خواهان جنگ جهانی نیستیم
مکرون: خواهان جنگ جهانی نیستیم

🔻مکرون: خواهان جنگ جهانی نیستیم 🔹امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به تحولات اخیر در جنگ اوکراین و نگرانی‌ها از وقوع درگیری هسته‌ای، اعلام کرد که پاریس خواهان شکل‌گیری جنگ جهانی نیست.

🔻مکرون: خواهان جنگ جهانی نیستیم

🔹امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به تحولات اخیر در جنگ اوکراین و نگرانی‌ها از وقوع درگیری هسته‌ای، اعلام کرد که پاریس خواهان شکل‌گیری جنگ جهانی نیست.