میرتاج‌الدینی: افزایش یارانه نقدی، قدرت خرید مردم را افزایش و فاصله طبقاتی را کاهش داده است
میرتاج‌الدینی: افزایش یارانه نقدی، قدرت خرید مردم را افزایش و فاصله طبقاتی را کاهش داده است

میرتاج‌الدینی: افزایش یارانه نقدی، قدرت خرید مردم را افزایش و فاصله طبقاتی را کاهش داده است رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه پنهان و واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی با عکس کاهش ضریب جینی در جامعه شده است. 🔹ما امروز شاهد هستیم که دهک ضعیف جامعه به ازای هر […]

میرتاج‌الدینی: افزایش یارانه نقدی، قدرت خرید مردم را افزایش و فاصله طبقاتی را کاهش داده است

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه پنهان و واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی با عکس کاهش ضریب جینی در جامعه شده است.

🔹ما امروز شاهد هستیم که دهک ضعیف جامعه به ازای هر فرد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند که این مساله قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را افزایش داده و موجب کاهش ضریب جینی شده است.