میرتاج الدینی: اروپا بداند ناآرامی‌ها در کشورمان پایان یافته؛ آبروی خودتان را نبرید
میرتاج الدینی: اروپا بداند ناآرامی‌ها در کشورمان پایان یافته؛ آبروی خودتان را نبرید

🔻میرتاج الدینی: اروپا بداند ناآرامی‌ها در کشورمان پایان یافته؛ آبروی خودتان را نبرید نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس:امانوئل مکرون و سایر مقامات اروپایی باید بدانند ناآرامی‌ها در کشورمان پایان یافته و هیچ خدشه‌ای در روند پیشرفت جمهوری اسلامی وارد نمی‌شود؛ لذا توصیه می شود آبروی خودشان را نبرند.

🔻میرتاج الدینی: اروپا بداند ناآرامی‌ها در کشورمان پایان یافته؛ آبروی خودتان را نبرید

نماینده تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس:امانوئل مکرون و سایر مقامات اروپایی باید بدانند ناآرامی‌ها در کشورمان پایان یافته و هیچ خدشه‌ای در روند پیشرفت جمهوری اسلامی وارد نمی‌شود؛ لذا توصیه می شود آبروی خودشان را نبرند.