میرسلیم: واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی ایرادی ندارد
میرسلیم: واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی ایرادی ندارد

میرسلیم: واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی ایرادی ندارد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی نیز ایرادی ندارد. 🔹 این کار به ذات فسادزا نیست ولی دولت باید مدیریت و نظارت کند تا در این امر فسادی رخ ندهد. 🔹خودرو ملی می‌تواند رضایت جامعه را کسب کند ولی بحث بر سر کیفیت […]

میرسلیم: واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی ایرادی ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی نیز ایرادی ندارد.

🔹 این کار به ذات فسادزا نیست ولی دولت باید مدیریت و نظارت کند تا در این امر فسادی رخ ندهد.

🔹خودرو ملی می‌تواند رضایت جامعه را کسب کند ولی بحث بر سر کیفیت و قیمت آن است.

🔹مقداری از میزان کیفیت خودرو ملی به تحریم‌ها وابسته است که قطعات در اختیار ما قرار نمی‌گیرد.

🔹 با چنگ و دندان، قطعات را تولید می‌کنیم که خودش بارک‌الله دارد.