میر احمدی:پدر مهسا امینی در مکاتبه ای در سال ۹۵ به بیماری دخترش اشاره کرده است
میر احمدی:پدر مهسا امینی در مکاتبه ای در سال ۹۵ به بیماری دخترش اشاره کرده است

🔻معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور: پدر مهسا امینی در مکاتبه ای در سال ۹۵ به بیماری دخترش اشاره کرده است میراحمدی:امروز می‌خواهم سندی که تابحال منتشره نشده را اعلام کنم که در ۱ شهریورماه ۱۳۹۵ پدر مهسا امینی با مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان مکاتبه‌ای داشته و او کارمند این سازمان بوده است و […]

🔻معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور: پدر مهسا امینی در مکاتبه ای در سال ۹۵ به بیماری دخترش اشاره کرده است

میراحمدی:امروز می‌خواهم سندی که تابحال منتشره نشده را اعلام کنم که در ۱ شهریورماه ۱۳۹۵ پدر مهسا امینی با مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان مکاتبه‌ای داشته و او کارمند این سازمان بوده است و در این نامه به او ابلاغ شده بود که در استان کردستان خدمت کند و او می‌گوید دختر من مریض است و باید همیشه تحت مراقبت باشد.