نادری با تراکتور ۳ ساله تمدید کرد
نادری با تراکتور ۳ ساله تمدید کرد

نادری با تراکتور ۳ ساله تمدید کرد تایسیز نیوز – قرارداد محمد نادری با تراکتور تمدید شد. قرارداد محمد نادری، مدافع چپ ۲۷ ساله تراکتور به مدت سه فصل تمدید شد. به گزارش تایسیز نیوز و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، نادری در فصلی که سپری شد، عملکرد بسیار خوبی در جناح چپ […]

نادری با تراکتور ۳ ساله تمدید کرد

نادری با تراکتور ۳ ساله تمدید کرد

تایسیز نیوز – قرارداد محمد نادری با تراکتور تمدید شد.

قرارداد محمد نادری، مدافع چپ ۲۷ ساله تراکتور به مدت سه فصل تمدید شد.

به گزارش تایسیز نیوز و به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، نادری در فصلی که سپری شد، عملکرد بسیار خوبی در جناح چپ تراکتور داشت.