ناراحتی زلنسکی از استعفای جانسون
ناراحتی زلنسکی از استعفای جانسون

ناراحتی زلنسکی از استعفای جانسون 🔹کی‌یف اعلام کرد که رئیس‌جمهور اوکراین با نخست وزیر انگلیس تماس گرفته است تا ناراحتی خود را از استعفای وی و کناره‌گیری قریب‌الوقوع او از سمت نخست‌وزیری ابراز کند. 🔹زلنسکی در این تماس تاکید کرده است که اوکراین اطمینان دارد حمایت‌های انگلیس از کی‌یف ادامه خواهد داشت.

ناراحتی زلنسکی از استعفای جانسون

🔹کی‌یف اعلام کرد که رئیس‌جمهور اوکراین با نخست وزیر انگلیس تماس گرفته است تا ناراحتی خود را از استعفای وی و کناره‌گیری قریب‌الوقوع او از سمت نخست‌وزیری ابراز کند.

🔹زلنسکی در این تماس تاکید کرده است که اوکراین اطمینان دارد حمایت‌های انگلیس از کی‌یف ادامه خواهد داشت.