نازنین بازدار نقره ای شد
نازنین بازدار نقره ای شد

نازنین بازدار نقره ای شد 🔹مسابقات ووشوقهرمانی جوانان جهان در اندونزی با کسب نخستین مدال تیم ایران توسط یک دختر تالوکار آغاز شد و نازنین بازدار به مدال نقره رسید. 🔹مسابقات ووشو جوانان جهان از امروز در اندونزی آغاز شد

نازنین بازدار نقره ای شد

🔹مسابقات ووشوقهرمانی جوانان جهان در اندونزی با کسب نخستین مدال تیم ایران توسط یک دختر تالوکار آغاز شد و نازنین بازدار به مدال نقره رسید.

🔹مسابقات ووشو جوانان جهان از امروز در اندونزی آغاز شد