نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه از قانون “منع حجاب” عقب‌نشینی کرد
نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه از قانون “منع حجاب” عقب‌نشینی کرد

نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه از قانون “منع حجاب” عقب‌نشینی کرد 🔹مقامات حزب راست‌گرای نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کردند که مارین لوپن از تصمیم “منع استفاده از حجاب در اماکن عمومی” منصرف شده و دیگر آن را “اولویت” قرار نمی‌دهد.🔹لوپن پیشتر عنوان کرده بود که باید روسری‌های مسلمانان به عنوان یک “نمونه پوشش اسلامگرا” در نظر گرفته […]

نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه از قانون “منع حجاب” عقب‌نشینی کرد

🔹مقامات حزب راست‌گرای نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کردند که مارین لوپن از تصمیم “منع استفاده از حجاب در اماکن عمومی” منصرف شده و دیگر آن را “اولویت” قرار نمی‌دهد.🔹لوپن پیشتر عنوان کرده بود که باید روسری‌های مسلمانان به عنوان یک “نمونه پوشش اسلامگرا” در نظر گرفته شود. وی چندی پیش با تاکید بر ممنوعیت حجاب در فرانسه گفت که “حجاب یک یونیفورم است که در طول زمان توسط افرادی مورد استفاده قرار گرفته که دیدگاه رادیکالی از اسلام دارند.”