نامه دادستان کل کشور به همتای سوئدی خود درباره نقض حقوق حمید نوری
نامه دادستان کل کشور به همتای سوئدی خود درباره نقض حقوق حمید نوری

🔻نامه دادستان کل کشور به همتای سوئدی خود درباره نقض حقوق حمید نوری 🔹️دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان کل کشور سوئد، بخشی از اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق بشری علیه تبعه ایرانی حمید نوری، از سوی مقامات ذیربط سوئد را متذکر و رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله […]

🔻نامه دادستان کل کشور به همتای سوئدی خود درباره نقض حقوق حمید نوری

🔹️دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان کل کشور سوئد، بخشی از اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق بشری علیه تبعه ایرانی حمید نوری، از سوی مقامات ذیربط سوئد را متذکر و رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده را خواستار شد.