نامه فیفا به فدراسیون درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌
نامه فیفا به فدراسیون درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌

نامه فیفا به فدراسیون درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ 🔹 فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران از تشکیل کارگروهی سه جانبه برای پیگیری سریع حضور بانوان در استادیوم‌های ایران خبر داد. 🔹 همچنین در این نامه به تغییرات در فدراسیون فوتبال اشاره شده است که این تغییرات منافاتی با اساسنامه فیفا و فدراسیون فوتبال […]

نامه فیفا به فدراسیون درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌

🔹 فیفا در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران از تشکیل کارگروهی سه جانبه برای پیگیری سریع حضور بانوان در استادیوم‌های ایران خبر داد. 🔹 همچنین در این نامه به تغییرات در فدراسیون فوتبال اشاره شده است که این تغییرات منافاتی با اساسنامه فیفا و فدراسیون فوتبال ندارد و روند قانونی طی شده است.