نامه قالیباف به رهبری درباره نقش مجلس در ستاد ملی مبارزه با کرونا
نامه قالیباف به رهبری درباره نقش مجلس در ستاد ملی مبارزه با کرونا

🔻نامه قالیباف به رهبری درباره نقش مجلس در ستاد ملی مبارزه با کرونا امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی:قالیباف، رئیس مجلس برای پیگیری این موضوع که حتی یک نفر از نمایندگان مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا حضور ندارند، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته‌ است تا رئیس‌‌های دو کمیسیون «بهداشت‌و‌درمان» و «اجتماعی» […]

🔻نامه قالیباف به رهبری درباره نقش مجلس در ستاد ملی مبارزه با کرونا

امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی:قالیباف، رئیس مجلس برای پیگیری این موضوع که حتی یک نفر از نمایندگان مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا حضور ندارند، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته‌ است تا رئیس‌‌های دو کمیسیون «بهداشت‌و‌درمان» و «اجتماعی» عضو این ستاد شوند