نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار تحویل مجلس شد
نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار تحویل مجلس شد

نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار تحویل مجلس شد سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:امروز نامه کتبی معرفی «محمدهادی زاهدی‌وفا» به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیرخانه و هیات رییسه مجلس واصل شد. 🔹طبق آیین‌نامه داخلی مجلس جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی یک هفته بعد از اعلام وصول تشکیل می‌شود.

نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار تحویل مجلس شد

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:امروز نامه کتبی معرفی «محمدهادی زاهدی‌وفا» به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دبیرخانه و هیات رییسه مجلس واصل شد.

🔹طبق آیین‌نامه داخلی مجلس جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی یک هفته بعد از اعلام وصول تشکیل می‌شود.