نانسی پلوسی: از رهبری حزب دموکرات کناره‌گیری می‌کنم
نانسی پلوسی: از رهبری حزب دموکرات کناره‌گیری می‌کنم

🔻نانسی پلوسی: از رهبری حزب دموکرات کناره‌گیری می‌کنم 🔹️نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان اولین زنی که این مقام  را در آمریکا به دست آورد، روز پنجشنبه، یک روز پس از کسب اکثریت این مجلس توسط جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، اعلام کرد که از رهبری دموکرات‌ها در مجلس کناره‌گیری خواهد کرد

🔻نانسی پلوسی: از رهبری حزب دموکرات کناره‌گیری می‌کنم

🔹️نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان اولین زنی که این مقام  را در آمریکا به دست آورد، روز پنجشنبه، یک روز پس از کسب اکثریت این مجلس توسط جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، اعلام کرد که از رهبری دموکرات‌ها در مجلس کناره‌گیری خواهد کرد