نانسی پلوسی با اسکورت نظامی به تایوان می‌رود
نانسی پلوسی با اسکورت نظامی به تایوان می‌رود

نانسی پلوسی با اسکورت نظامی به تایوان می‌رود 🔹در روزهای اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده که می‌خواهد به تایوان سفر کند. وزارت خارجه چین هم برای آمریکا خط‌ونشان کشیده و گفته آمریکا مسئول عواقب جدی این سفر خواهد بود. 🔹 واشنگتن‌ پست نوشته که آمریکا از ترس اقدامات چین، درحال بررسی حرکت ناوهای […]

نانسی پلوسی با اسکورت نظامی به تایوان می‌رود

🔹در روزهای اخیر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده که می‌خواهد به تایوان سفر کند. وزارت خارجه چین هم برای آمریکا خط‌ونشان کشیده و گفته آمریکا مسئول عواقب جدی این سفر خواهد بود.

🔹 واشنگتن‌ پست نوشته که آمریکا از ترس اقدامات چین، درحال بررسی حرکت ناوهای هواپیمابر یا ارسال جنگنده‌ها برای پشتیبانی هوایی سفر پلوسی به تایوان است.