نان در تبریز گران شد!
نان در تبریز گران شد!

💢 نان در تبریز گران شد! ▫️با وجود اعلام مسئولان امر مبنی بر اینکه نان با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و‌ حذف دلار نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان افزایش نخواهد یافت؛ ولی از امروز نان در مراکز آزادپز بیش از دو برابر شد.🔻سنگک ۱۰ هزار تومان🔻بربری ۱۱ هزار تومان

💢 نان در تبریز گران شد!

▫️با وجود اعلام مسئولان امر مبنی بر اینکه نان با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و‌ حذف دلار نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان افزایش نخواهد یافت؛ ولی از امروز نان در مراکز آزادپز بیش از دو برابر شد.🔻سنگک ۱۰ هزار تومان🔻بربری ۱۱ هزار تومان