نتیجه تست کرونا مهدی تیکدری مدافع تراکتور مثبت شد
نتیجه تست کرونا مهدی تیکدری مدافع تراکتور مثبت شد

💢 نتیجه تست کرونا مهدی تیکدری مدافع تراکتور مثبت شد و در بازی فردا حضور نخواهد داشت و به قرنطینه ۱۴ روزه می‌رود. تیکدری صبح امروز اعلام کرد که به دلیل سرماخوردگی شدید در بازی با سپاهان غایب خواهد بود اما نتایج تست کرونای او نشان می‌دهد که وی به ویروس مبتلا شده است.

💢 نتیجه تست کرونا مهدی تیکدری مدافع تراکتور مثبت شد و در بازی فردا حضور نخواهد داشت و به قرنطینه ۱۴ روزه می‌رود. تیکدری صبح امروز اعلام کرد که به دلیل سرماخوردگی شدید در بازی با سپاهان غایب خواهد بود اما نتایج تست کرونای او نشان می‌دهد که وی به ویروس مبتلا شده است.