نجاتی با زیرکی سد گرجستانی به فینال نرسید
نجاتی با زیرکی سد گرجستانی به فینال نرسید

نجاتی با زیرکی سد گرجستانی به فینال نرسید 🔹علیرضا نجاتی در نیمه‌نهایی وزن ۶٣ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان مقابل لِری ابولادزه دارنده مدال نقره جهان از گرجستان با نتیجه ٢ بر یک شکست خورد.

نجاتی با زیرکی سد گرجستانی به فینال نرسید

🔹علیرضا نجاتی در نیمه‌نهایی وزن ۶٣ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان مقابل لِری ابولادزه دارنده مدال نقره جهان از گرجستان با نتیجه ٢ بر یک شکست خورد.