نجاتی برنز جهان را از دست داد
نجاتی برنز جهان را از دست داد

نجاتی برنز جهان را از دست داد 🔹در رده بندی وزن ۶٣ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان علیرضا نجاتی به مصاف ارباتو از  چین رفت و با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد. 🔹او در دیدار نیمه نهایی و هم چنین رده بندی اشتباهات عجیبی داشت که مانع از کسب امتیازش شد!

نجاتی برنز جهان را از دست داد

🔹در رده بندی وزن ۶٣ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان علیرضا نجاتی به مصاف ارباتو از  چین رفت و با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد.

🔹او در دیدار نیمه نهایی و هم چنین رده بندی اشتباهات عجیبی داشت که مانع از کسب امتیازش شد!