نخست‌وزیر دانمارک استعفا کرد
نخست‌وزیر دانمارک استعفا کرد

🔻نخست‌وزیر دانمارک استعفا کرد 🔹مته فردریسکن، نخست‌وزیر دانمارک بعد از پیروزی ضعیف حزبش در انتخابات پارلمان اخیر، اعلام کرد که استعفای خود را تقدیم ملکه خواهد کرد.

🔻نخست‌وزیر دانمارک استعفا کرد

🔹مته فردریسکن، نخست‌وزیر دانمارک بعد از پیروزی ضعیف حزبش در انتخابات پارلمان اخیر، اعلام کرد که استعفای خود را تقدیم ملکه خواهد کرد.