نخستین حکم اعدام در ملاء عام پس از بازگشت طالبان به قدرت اجرا شد
نخستین حکم اعدام در ملاء عام پس از بازگشت طالبان به قدرت اجرا شد

نخستین حکم اعدام در ملاء عام پس از بازگشت طالبان به قدرت اجرا شد 🔹️ دولت طالبان روز چهارشنبه از اجرایی شدن نخستین حکم اعدام در ملا عام پس از بازگشت دوباره شبه‌نظامیان طالبان به قدرت خبر داد. 🔹️ این مجازات اعدام که با شلیک گلوله و در ملا عام صورت گرفت، به گفته سخنگوی […]

نخستین حکم اعدام در ملاء عام پس از بازگشت طالبان به قدرت اجرا شد

🔹️ دولت طالبان روز چهارشنبه از اجرایی شدن نخستین حکم اعدام در ملا عام پس از بازگشت دوباره شبه‌نظامیان طالبان به قدرت خبر داد.

🔹️ این مجازات اعدام که با شلیک گلوله و در ملا عام صورت گرفت، به گفته سخنگوی طالبان بر اساس صدور حکم قصاص انجام شده است.