نخستین ساعت آفتابی آموزشی در شهرری رونمایی شد
نخستین ساعت آفتابی آموزشی در شهرری رونمایی شد

نخستین ساعت آفتابی آموزشی در شهرری رونمایی شد 🔹نخستین ساعت آفتابی آموزشی شهرری در آموزش و پرورش ناحیه یک این شهرستان با حضور معلمان رونمایی شد. 🔹این ساعت آفتابی که در محوطه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری نصب شده، روز دوشنبه با حضور معلمان، استاد نجوم و مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک […]

نخستین ساعت آفتابی آموزشی در شهرری رونمایی شد

🔹نخستین ساعت آفتابی آموزشی شهرری در آموزش و پرورش ناحیه یک این شهرستان با حضور معلمان رونمایی شد.

🔹این ساعت آفتابی که در محوطه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری نصب شده، روز دوشنبه با حضور معلمان، استاد نجوم و مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری رونمایی شد تا از این پس به عنوان ابزاری برای آموزش تعیین زمان و خوانش ساعت به کار گرفته شود.

🔹محسن نوروزیان مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری در این مراسم استفاده از نمادها را راهی برای ماندگار سازی آموزش دانست و گفت: بدون شک استفاده حقیقی از نمادها موجب ماندگار آموزش ها می شود در حالی که شاید یک درس مکتوب یا تصویر آن نماد چنین تاثیری نداشته باشد.