نخست وزیر لبنان: سوخت ارسالی از ایران هدیه‌ای رایگان است
نخست وزیر لبنان: سوخت ارسالی از ایران هدیه‌ای رایگان است

نخست وزیر لبنان: سوخت ارسالی از ایران هدیه‌ای رایگان است نخست‌وزیر لبنان گفت: سوخت ارسالی از ایران یک هدیه رایگان نامشروط است و اگر موانع ارسال این سوخت برطرف شود لبنان از آن استقبال می‌کند. 🔹پیش از «ناصر کنعانی»، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تأکید کرده بود که قرار نیست نفت یا برق یا سوخت رایگان […]

نخست وزیر لبنان: سوخت ارسالی از ایران هدیه‌ای رایگان است

نخست‌وزیر لبنان گفت: سوخت ارسالی از ایران یک هدیه رایگان نامشروط است و اگر موانع ارسال این سوخت برطرف شود لبنان از آن استقبال می‌کند.

🔹پیش از «ناصر کنعانی»، سخنگوی وزارت خارجه ایران، تأکید کرده بود که قرار نیست نفت یا برق یا سوخت رایگان به لبنان داده شود .