نرخ رشد جمعیت آذربایجان‌شرقی پایین‌تر از میانگین کشور
نرخ رشد جمعیت آذربایجان‌شرقی پایین‌تر از میانگین کشور

💢نرخ رشد جمعیت آذربایجان‌شرقی پایین‌تر از میانگین کشور استاندار آذربایجان شرقی؛ در جلسه ستاد جمعیت استان با بیان اینکه جزو پنج استان پیر کشور هستیم، افزود: موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مسأله بسیار مهمی است که باید تمامی دستگاه‌ها برای رفع موانع و اعطای مشوق‌های لازم پای کار بیایند.

💢نرخ رشد جمعیت آذربایجان‌شرقی پایین‌تر از میانگین کشور

استاندار آذربایجان شرقی؛ در جلسه ستاد جمعیت استان با بیان اینکه جزو پنج استان پیر کشور هستیم، افزود: موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مسأله بسیار مهمی است که باید تمامی دستگاه‌ها برای رفع موانع و اعطای مشوق‌های لازم پای کار بیایند.