نزدیکان جهانبخش؛ پیشنهادی از ترکیه نیامده
نزدیکان جهانبخش؛ پیشنهادی از ترکیه نیامده

نزدیکان جهانبخش؛ پیشنهادی از ترکیه نیامده 🔹امروز برخی رسانه‌ها بر مبنای اخباری در رسانه‌های کشور ترکیه از احتمال پیوستن علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران به باشگاه بشیکتاش ترکیه خبر دادند. با این حال یکی از نزدیکان جهانبخش به خبرنگار اعتمادآنلاین گفت، هیچ پیشنهادی از سوی باشگاه ترکیه‌ای به دست جهانبخش و فاینورد نرسیده است. این فرد گفت […]

نزدیکان جهانبخش؛ پیشنهادی از ترکیه نیامده

🔹امروز برخی رسانه‌ها بر مبنای اخباری در رسانه‌های کشور ترکیه از احتمال پیوستن علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران به باشگاه بشیکتاش ترکیه خبر دادند.

با این حال یکی از نزدیکان جهانبخش به خبرنگار اعتمادآنلاین گفت، هیچ پیشنهادی از سوی باشگاه ترکیه‌ای به دست جهانبخش و فاینورد نرسیده است. این فرد گفت تنها پیشنهاد روی میز برای جهانبخش پیشنهاد تیم یونانی پاناتینایکوس است.