نسل طلایی اینبار از مرحله گروهی هم رد نشد
نسل طلایی اینبار از مرحله گروهی هم رد نشد

نسل طلایی اینبار از مرحله گروهی هم رد نشد/ شکست شیاطین سرخ در جنگ بقا و صعود نایب قهرمان جهان کرواسی (۰) – بلژیک (۰)

نسل طلایی اینبار از مرحله گروهی هم رد نشد/ شکست شیاطین سرخ در جنگ بقا و صعود نایب قهرمان جهان

کرواسی (۰) – بلژیک (۰)